Divácké přijetí Deník z natáčení Postprodukční týdny Premiérový deník Deník zombivce

Patinovat!

O Jaroslavu Duškovi

Jaroslav Dušek zašel ve své stylizaci ve slepého guru Reiniše tak daleko, že jakmile si nasadil (pro tuto postavu charakteristické) černé brýle, okamžitě zavíral oči a řídil se pouze sluchem a poklepem bílé hole. Docházelo tak k situacím, kdy steadicamista zvyklý na běžnou hereckou akci skončil s objektivem kamery kdesi pod Duškovou bradou, protože ten mu jako jediný z herců automaticky neuhnul. Překážky jako strmé schodiště, vysoké prahy a dveře lítačky se pak pro osleplého herce stávaly nebezpečnými pastmi. Takovému členovi štábu, který si ještě nezvykl na slepce na place, stačilo jen prudčeji projít lítačkami a... A pak už se jen děsit zda ta rána, kterou uštědřil jedné z hlavních hvězd filmu neukončila pro tento den natáčení.

Na opačné straně barikády postižených stojí pro změnu zvukař štábu natáčejícího film o filmu. Překvapen otázkou "je tu někdo" nastrčil mlčky mikrofon blíže hercových úst a ten mu jej instinktivně vyškubl z ruky, společně s jackem ze záznamového zařízení. Ten den už se rozhovory s herci do filmu o filmu nenatáčely.

Další důkaz toho, že cesta za hereckou věrohodností postavy je samý výmol.